کلیه کلاسهای استاد حیدری هراتمه روز جمعه مورخ 93/09/28 برگزار نمی شود.

جبرانی کلاسهای استاد حیدری  هراتمه  به شرح ذیل اعلام می گردد.

****   لازم به ذکر است :

-          حضور کلیه دانشجویان درکلاسهای جبرانی ضروری والزامی است.

-          وطبق لیست کلاسی حضوروغیاب انجام خواهد شد.

عنوان درس

روز وتاریخ تشکیل کلاس جبرانی

ساعت

محل برگزاری

 

ریسک وبیمه

چهارشنبه

93/10/03

  8 صبح          لغایت

17 بعد ازظهر

ساختمان فنی

مدیریت سرمایه گذاری (کلیه گروهها)

پنج شنبه

93/10/04

  8 صبح          لغایت

17 بعد ازظهر

ساختمان فنی

 

اقتصاد مدیریت

جمعه  

93/10/05

  8 صبح          لغایت

17 بعد ازظهر 

ساختمان فنی[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 5:14 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد عقبایی روز پنج شنبه مورخ 93/09/27 برگزار نمی شود.[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 12:53 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد گلچین جمعه مورخ 93/09/28 برگزار نمی شود.[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 10:18 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس جبرانی درس زبان تخصصی  رشته پرستاری  دکتر ابراهیمی

جمعه مورخ   93/09/28  ساختمان مدیریت کلاس 407 برگزار می شود.[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 3:9 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک استاد عباس شفیعی

پنج شنبهمورخ   93/09/27 ساعت 11/30 لغایت 13 ساختمان فنی برگزار می شود.[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 3:4 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

کلاس سمینار در بازرگانی بین الملل     با   مشخصه  (643 ـ 648)

و  سمینار در مسائل بازار یابی      با  مشخصه   (665 ـ 674)

*** استاد دکتر مهدوی نیا  ***

ـ تاکنون سه هفته درس فوق  برگزار گردیده است .

ـ درآبانماه کلاس برگزار نمی گردد.

ـ آذر ماه در تاریخهای  93/09/06 ـ 93/09/13  ـ 93/09/20 سه جلسه

دروس فوق طبق برنامه وساعت تنظیمی برگزار خواهد شد.[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 9:31 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دررشته های ذیل دانشجو می پذیرد :

دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی

دکتری جامعه شناسی

ودر مقطع کارشناسی ارشد

حقوق ثبت اسناد واملاک

حقوق جزا وجرم شناسی

حقوق خصوصی

مدیریت بازرگانی (در6 گرایش )

مدیریت دولتی (در 5 گرایش)

شیمی معدنی

مهندسی برق قدرت (4گرایش )

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کشاورزی - زراعت

روابط بین الملل

مهندسی کشاورزی - اصلاح ونباتات


جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر بهwww.azmoon.org مراجعه فرمائید .


[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 9:13 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

 کلاس استاد صباغیان  و استاد فاطمی نژاد

فقط روز پنج شنبه مورخ 93/09/13

برگزار نمی گردد.

جبرانی کلاس متعاقباً اطاع رسانی خواهد شد[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 10:14 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
درباره وبلاگ

واحد نراق