قابل توجه مراجعین محترم ،با توجه به روز شدن مطالب وب 

لطفاً از تمام صفحات و موضوعات وب بازدید نمایید.

با تشکر[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 16:44 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلیه کلاسهای استاد بهروز عباسی روز جمعه

مورخه 93/08/09 برگزار نمی گردد.

 

جبرانی کلاس متعاقباً اعلام خواهد شد.[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 16:1 ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس جبرانی استاد آقایی روز جمعه مورخه  93/08/23   

 از ساعت 8 صبح طبق برنامه درسی در کلاس 310 مدیریت تشکیل  می شود[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 13:43 ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی 1  مشخصه 434 ـ 431

استاد خانم حمزه مورخه چهارشنبه 93/08/14  پنج شنبه 93/08/15

تشکیل نمی گردد.

 

جبرانی مشخصه 434ـ26/08/93 از ساعت 8 صبح در کلاس 210  و

مشخصه 431 ـ دوشنبه 03/08/93 از ساعت 8 صبح در کلاس 406 مدیریت برگزار می گردد .[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 13:40 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلیه کلاسهای استاد محمد سپهری فر (گروه پرستاری) روز چهارشنبه 93/08/14 

و پنج شنبه 93/08/15 برگزار نمی گردد.

کلیه کلاسهای استاد بهرامی کرکوندی روز چهارشنبه 93/08/14 برگزار نمی گردد .

 

جبرانی کلاسهای فوق متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 13:37 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاسهای عصر جمعه 93/8/9دکتر عباسی فر تشکیل نمی گردد[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 13:58 ] [ آموزش دانشگاه ]

قابل توجه دانشجویان ارشد

 1- از گذراندن دروس جبرانی طبق لیست گروه درترم آخر مطمئن گردید. درغیر اینصورت

دفاع از پایان نامه امکان پذیر نمی باشد.

 

2-پس از گذراندن کلیه دروس در صورتیکه معدل زیر 14 باشد امکان دفاع نیست وملزم 

به اخذ واحد دریک ترم و جبران کمبود معدل (14) می باشدونمرات قبلی نیز محاسبه می شود.

 

3 - برنامه ترمیک رشته تحصیلی وگرایش مربوطه را از وبلاگ تهیه نمایید.

 [ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 8:53 ] [ آموزش دانشگاه ]
درباره وبلاگ

واحد نراق