**** تقویم انتخاب واحداینترنتی نیمسال دوم 94 – 93  ****


کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

93/10/29

مدیریت بازرگانی

93/10/28

سایر رشته ها ی     کارشناسی ارشد

93/10/29

دکترا کلیه رشته ها

93/10/29

سایر رشته های کارشناسی وکاردانی 

30 /93/10 

شروع کلاسها  93/11/01

پایان کلاسها :   94/03/15

حذف واضافه

     حقوق وعلوم قضائی  

           93/11/05

مهندسی صنایع وسایر رشته ها   ( کاردانی وکارشناسی)  93/11/06

سایر رشته های

کارشناسی ارشد

  93/11/05

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

93/11/06   

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

93/11/07   

ثبت نام با تاخیر 93/11/05

فقط دروسی که ظرفیت دارند

امتحانات 93/03/16 لغایت    93/03/26                            

دروس عمومی 3/16 و 3/26

 

توضیحات:

* انتخاب واحد وحذف واضافه اینترنتی می باشدو بعد اززمان مشخص شده

به هیچ عنوان انتخاب واحدامکان پذیر نمی باشد.

پرداخت علی الحساب (شهریه طبق جدول اعلام شده وبدهی های احتمالی به

حوزه های مختلف  دانشگاه قبل از انتخاب واحد الزامی است ).

**ننسبت به رفع نواقص پرونده تحصیلی و اخذ سنوات تحصیلی (ورودی 87 کارشناسی

و    90کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و ارشد وماقبل آنها)قبل ازانتخاب واحد اقدام گردد.

 

***مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد .

 

                                                                                          (اداره آموزش)[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 14:6 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد دکتر انتظاری روز دوشنبه مورخ 93/09/03

برگزار نمی گردد.

 جبرانی کلاس فوق متعاقباًاعلام خواهد شد.[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 13:32 ] [ آموزش دانشگاه ]

جبرانی درس بررسی سیستم های قدرت 1 استاد فرسا دوشنبه  

مورخ 93/09/10 ساعت 10:15- 0 : 8  

جبرانی درس  تأسیسات الکتریکی  استاد فرسا دوشنبه  مورخ 93/09/10

ساعت  12:45- 30 : 10  در ساختمان فنی  برگزار می شود .

جبرانی درس آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 1 استاد فرسا

دوشنبه  مورخ 93/09/17 ساعت 16:00-14:00 در ساختمان آزمایشگاه

برگزار می گردد.[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 16:4 ] [ آموزش دانشگاه ]

جبرانی درس مدیریت ریسک وبیمه ، استاد حیدری هراتمه چهارشنبه مورخ 93/09/05

ساعت 00: 14 - 10:00  کلاس 110 ساختمان فنی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است حضور دانشجویان الزامی است.

 [ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 16:0 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد فاطمی نژاد جمعه 93/08/30 برگزار نمی گردد.

جبرانی کلاس فوق اطلاع رسانی خواهد شد.[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 15:22 ] [ آموزش دانشگاه ]

 ((قابل توجه دانشجویان دکتری))

**  رشته جامعه شناسی روز جمعه مورخ 93/8/30 

درکلاس 405 ساختمان مدیریت برگزار می گردد

 

**رشته حقوق جزا وکیفر شناسی  جمعه مورخ 93/8/30 

درکلاس 406 ساختمان مدیریت برگزار می گردد

 [ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 13:17 ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس جبرانی آزمایشگاه شبکه استاد مهندس کرمی طاهری

روز دوشنبه 93/09/03 ساعت  10:15 - 08  برگزار می شود.[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 14:52 ] [ آموزش دانشگاه ]
درباره وبلاگ

واحد نراق