**کلاس آز ماشین 1 استاد کیانی موخ 93/11/8 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه جاسب برگزار می گردد.

 

**کلاس آز ماشین 2 استاد کیانی موخ 93/11/9 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه جاسب برگزار می گردد.

 

**کلاس آز الکترونیک استاد کیانی موخ 93/11/15 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

**کلاس آز الکترونیک صنعتی استاد کیانی موخ 93/11/16 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

 

**کلاس کارگاه برق استاد وطنی موخ 93/11/8 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

 [ دوشنبه پانزدهم دی 1393 ] [ 1:53 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دررشته های ذیل دانشجو می پذیرد :

دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی

دکتری جامعه شناسی

ودر مقطع کارشناسی ارشد

حقوق ثبت اسناد واملاک

حقوق جزا وجرم شناسی

حقوق خصوصی

مدیریت بازرگانی (در6 گرایش )

مدیریت دولتی (در 5 گرایش)

شیمی معدنی

مهندسی برق قدرت (4گرایش )

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کشاورزی - زراعت

روابط بین الملل

مهندسی کشاورزی - اصلاح ونباتات


جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر بهwww.azmoon.org مراجعه فرمائید .


[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 9:13 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

 

**** تقویم انتخاب واحداینترنتی نیمسال دوم 94 – 93  ****


کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

93/10/29

مدیریت بازرگانی

93/10/28

سایر رشته ها ی     کارشناسی ارشد

93/10/29

دکتری کلیه رشته ها

93/10/29

سایر رشته های کارشناسی وکاردانی 

93/10/30

شروع کلاسها  93/11/01

پایان کلاسها :   94/03/15

حذف واضافه

     حقوق وعلوم قضائی  

           93/11/05

مهندسی صنایع وسایر رشته ها   ( کاردانی وکارشناسی)  93/11/06

سایر رشته های

کارشناسی ارشد

  93/11/05

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

93/11/06   

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

93/11/07   

ثبت نام با تاخیر 93/11/05

فقط دروسی که ظرفیت دارند

امتحانات 94/03/16 لغایت    94/03/26                            

دروس عمومی 3/16 و 3/26

 

توضیحات:

* انتخاب واحد وحذف واضافه اینترنتی می باشدو بعد اززمان مشخص شده

به هیچ عنوان انتخاب واحدامکان پذیر نمی باشد.

پرداخت علی الحساب (شهریه طبق جدول اعلام شده وبدهی های احتمالی به

حوزه های مختلف  دانشگاه قبل از انتخاب واحد الزامی است ).

**ننسبت به رفع نواقص پرونده تحصیلی و اخذ سنوات تحصیلی (ورودی 87 کارشناسی

و    90کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و ارشد وماقبل آنها)قبل ازانتخاب واحد اقدام گردد.

 

***مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد .

 

                                                                                          (اداره آموزش)[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 2:6 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

جبرانی درس بررسی سیستم های قدرت 1 استاد فرسا دوشنبه  

مورخ 93/09/10 ساعت 10:15- 0 : 8  

جبرانی درس  تأسیسات الکتریکی  استاد فرسا دوشنبه  مورخ 93/09/10

ساعت  12:45- 30 : 10  در ساختمان فنی  برگزار می شود .

جبرانی درس آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 1 استاد فرسا

دوشنبه  مورخ 93/09/17 ساعت 16:00-14:00 در ساختمان آزمایشگاه

برگزار می گردد.[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 4:4 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس جبرانی آزمایشگاه شبکه استاد مهندس کرمی طاهری

روز دوشنبه 93/09/03 ساعت  10:15 - 08  برگزار می شود.[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 2:52 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

دانشجویانیکه در نیمسال جاری ریاضی 2  (مشخصه 788-216)

 روز سه شنبه با خانم کریمی اخذ نموده اند در

صورت عدم حضور حذف درس خواهند شد.[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 11:17 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد مهندس فروغی روز دوشنبه 93/08/26

برگزار نمی گردد.

جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.[ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ] [ 10:50 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس جبرانی اقتصاد مدیریت 

استاد حیدری هراتمه چهارشنبه  93/08/28

ساعت  10 صبح لغایت  14 بعد از ظهر

ساختمان فنی کلاس 110
[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 3:53 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد فرسا روز سه شنبه مورخ 93/8/20 برگزار نمی گردد.[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 1:11 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلاس استاد خلیلی تیرتاشی روز 


پنجشنبه 93/08/29  برگزار نمی شود.

.[ یکشنبه هجدهم آبان 1393 ] [ 3:41 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

((قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع  کارشناسی ارشد 93 ))


دانشجویانی که موفق به ثبت نام در نیمسال اول 94-93 نشده اند می بایست از

نیمسال دوم  مراجعه وامور ثبت نام را انجام دهند.[ یکشنبه هجدهم آبان 1393 ] [ 9:33 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
قابل توجه مراجعین محترم ،با توجه به روز شدن مطالب وب 

لطفاً از تمام صفحات و موضوعات وب بازدید نمایید.

با تشکر[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 4:44 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس جبرانی استاد آقایی روز جمعه مورخه  93/08/23   

 از ساعت 8 صبح طبق برنامه درسی در کلاس 310 مدیریت تشکیل  می شود[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 1:43 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس پرستاری بیماریهای داخلی وجراحی 1  مشخصه 434 ـ 431

استاد خانم حمزه مورخه چهارشنبه 93/08/14  پنج شنبه 93/08/15

تشکیل نمی گردد.

 

جبرانی مشخصه 434ـ26/08/93 از ساعت 8 صبح در کلاس 210  و

مشخصه 431 ـ دوشنبه 03/08/93 از ساعت 8 صبح در کلاس 406 مدیریت برگزار می گردد .[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 1:40 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
کلیه کلاسهای استاد محمد سپهری فر (گروه پرستاری) روز چهارشنبه 93/08/14 

و پنج شنبه 93/08/15 برگزار نمی گردد.

کلیه کلاسهای استاد بهرامی کرکوندی روز چهارشنبه 93/08/14 برگزار نمی گردد .

 

جبرانی کلاسهای فوق متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.[ پنجشنبه هشتم آبان 1393 ] [ 1:37 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

قابل توجه دانشجویان ارشد

 1- از گذراندن دروس جبرانی طبق لیست گروه درترم آخر مطمئن گردید. درغیر اینصورت

دفاع از پایان نامه امکان پذیر نمی باشد.

 

2-پس از گذراندن کلیه دروس در صورتیکه معدل زیر 14 باشد امکان دفاع نیست وملزم 

به اخذ واحد دریک ترم و جبران کمبود معدل (14) می باشدونمرات قبلی نیز محاسبه می شود.

 

3 - برنامه ترمیک رشته تحصیلی وگرایش مربوطه را از وبلاگ تهیه نمایید.

 [ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 8:53 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

تاريخ امتحان دروس ذيل تغييريافت:


1 -  فرايندخط مشي (دکتر عامري):   از 93/10/14 به 93/10/20


2 -     طراحي وايجادسازمانها:             از 93/10/20 به 93/10/14


3-     تحليل آماري                               از 93/10/25 به 93/10/24


4-     متون حقوقي(حقوق خصوصي)   از 93/10/14 به 93/10/15
 [ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 10:46 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

جبرانی کلاسهای  استاد محسن طرفدار  به شرح ذیل  در کلاس 306 مدیریت  

برگزار می گردد:

نام درس

مشخصه

تاریخ برگزاری

روز

ساعت

بازارها

و نهادهای مالی

689

93/08/09

جمعه

14/30 ـ 13

16/15 ـ 14/45

بازارها

ونهادهای مالی

693

93/08/09

جمعه

09/30 ـ 8

11/30 ـ 10

 [ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 11:37 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

تشکیل کلاس جبرانی اندیشه ومعارف اسلامی  1 و 2

 استاد اژدری زاده

 

روز تشکیل کلاس

تاریخ

ساعت

نام درس

 

محل تشکیل کلاس

دوشنبه

93/08/19

09/45

ـ

11/15

اندیشه ومعارف اسلامی 2

خواهران

302

مدیریت

چهارشنبه

93/08/21

8

ـ

09/30

اندیشه ومعارف اسلامی  1

خواهران

310

مدیریت

دوشنبه

93/08/26

09/45

ـ

11/15

 

اندیشه ومعارف اسلامی 1

برادران

302

مدیریت

 [ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 10:10 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلیه کلاسهای ذیل با استاد کیانی به صورت فشرده در پایان نیمسال اول تحصیلی 94-93 برگزار می گردد.

نام درس

مشخصه

آز ماشین الکترونیکی 1    

771

آز ماشین الکتریکی  2      

772

آز الکترونیک صنعتی       

769

آز الکترونیک 2                

783

 [ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 2:7 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

دانشجوی محترم : ضمن تبریک قبولی در سال 94-93 در واحد نراق به اطلاع میرساند

 


ثبت نام وروی جدید مقطع ارشد  کامپیوتر (نرم افزار)

چهارشنبه 93/07/30  و پنجشنبه 93/08/01

 

((مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارشناسی ارشد))

1-تحويل کارنامه اینترنتی قبولی در آزمون ارشد : يک برگ

2 ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات   :  2 سری

3 ـ تصویر کارت ملی :   2 سری

4 ـ تصویر کارت پایان خدمت و یا اخذتائیدیه ازمسئول نظام وظیفه :  ( آقای بابایی) یک برگ

5 ـ اصل مدرک کارشناسی و2 برگ تصویرآن و يا تائیدیه تحصیلی در غیر این صورت تحویل چک ضمانت بابت تحویل اصل مدرک تا آخر مهر ، به مبلغ 15/000/000 ریال و یا خريدسفته به همین میزان از طريق بانک ملي.

6- ريزنمرات تاييد شده دوره ليسانس : يک برگ

7 ـ  عکس 4×3 ( برای مشمولین ) 12 قطعه و 6 قطعه عکس 4×3 برای برادران غیر مشمول و خواهران

8-پرداخت علی الحساب طبق جدول اعلام شده امور مالی13/000/000

 

مدارک لازم جهت احراز هویت

1 ـ تکمیل فرمهای ثبت نام با دست خط خوانا و درج شماره تلفن همراه و آدرس پستي جهت مراجعات بعدی

2 ـ همراه داشتن کارنامه اینترنتی قبولی در آزمون ارشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از پذيرفته شدگاني که در مقطع کارشناسی موفق به اخذ مدرک نگرديده اند درنیمسال بعدثبت نام به عمل خواهد آمد و نیازي به مراجعه فعلي نمی باشد./

 

 

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص آیین نامه آموزش ، سرفصل رشته تحصیلی وچارت دروس واطلاعیه های آموزشی به وبلاگ مرکز اطلاع رسانی آموزش واحد نراقمراجعه فرمایید .[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 3:55 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

ثبت نام وانتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری

حقوق کیفری وجرم شناسی ـ دکتری جامعه شناسی (  دکتری تخصصی  ـ   ph.D)

دانشجوی محترم : ضمن تبریک قبولی در آزمون سراسری دکتری تخصصی (ph.D)

سال 94-93 در واحد نراق به اطلاع میرساند


ثبت نام وروی جدید مقطع  دکتری چهارشنبه 93/07/30 و پنجشنبه 93/08/01

 ((مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دکتری تخصصی  ph.D)

1-اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) و 2 برگ تصویرآن

تبصره  : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک  يا تائیدیه تحصیلی نباشند  باید ضمن سپردن تضمین معتبر  چک ضمانت بابت تحویل اصل مدرک به مبلغ 000/000/ 45  ریال  و یا خريدسفته به همین میزان از طريق بانک ملي  ،کتباً متعهد شوند اصل گواهی مدرک خودرا که به تأیید دانشگاه محل تحصیل آنان رسیده و معدل کارشناسی ارشد نیز در آن قید شده باشد ،حداکثر تا آخر نیمسال اول 94-93  ارائه نمایند .

2 ـ اصل شناسنامه عکسدار و دوبرگ  تصویر شناسنامه از تمام صفحات  

3 ـاصل کارت ملی  و دو برگ تصویر کارت ملی 

4 ـ اصل کارت پایان خدمت  و یک برگ  تصویر کارت پایان خدمت و یا اخذ تائیدیه ازمسئول نظام وظیفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  :  ( آقای بابایی)

5 ـ اصل ريزنمرات تاييد شده دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس ) با ذکر معدل  و یک برگ تصویر آن: يک برگ

7 ـ  عکس 4×3 تمام رُخ  که اخیراً تهیه شده باشد  ( برای مشمولین ) 12 قطعه و 6  قطعه عکس 4×3 برای برادران غیر مشمول و خواهران

8-پرداخت علی الحساب  شهریه  به مبلغ 30/000/000 ریال  

مدارک لازم جهت احراز هویت

1 ـ تکمیل فرمهای ثبت نام با دست خط خوانا و درج شماره تلفن همراه و آدرس پستي جهت مراجعات بعدی

2 ـ همراه داشتن کارنامه اینترنتی قبولی و سند پذیرش  در آزمون  دکتری تخصصی

  

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص آیین نامه آموزش ، سرفصل رشته تحصیلی وچارت دروس واطلاعیه های آموزشی و شروع کلاسهای آموزشی مقطع دکتری از هفته آینده  به وبلاگ مرکز اطلاع رسانی آموزش واحد نراقمراجعه فرمایید .[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 3:54 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاس سمینار در بازرگانی بین الملل     با   مشخصه  (643 ـ 648)

و  سمینار در مسائل بازار یابی      با  مشخصه   (665 ـ 674)

*** استاد دکتر مهدوی نیا  ***

ـ تاکنون سه هفته درس فوق  برگزار گردیده است .

ـ درآبانماه کلاس برگزار نمی گردد.

ـ آذر ماه در تاریخهای  93/09/06 ـ 93/09/13  ـ 93/09/20 سه جلسه

دروس فوق طبق برنامه وساعت تنظیمی برگزار خواهد شد.[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 10:48 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
قابل توجه دانشجویان محترم :

درس  کامپیوتر و کاربرد آن درمدیریت با مشخصه (191- 272-338) 

و کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری با مشخصه (367)

و آز کامپیوتر با مشخصه (807 -844 )

با استاد مالکی نژاد در همان روز وساعت قبل تغییر یافت.[ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ] [ 2:29 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

((اطلاعیه مهم کارشناسی ارشد)) 

1-دانشجویانی که در زمان ثبت نام نقص مدرک داشته اند ،حداکثر تا تاریخ 93/7/30

لازم است مدارک خود را جهت تکمیل پرونده به کارشناس رشته مربوطه ارائه نمایند

، در غیر این صورت فایل آموزشی آنها پس ازانقضای مهلت مذکور بسته خواهد شد.

 

 2-دانشجویانی که قبلاً در مقطع کارشناسی ارشد دیگر دانشگاهها دروسی 

را گذرانده اند،می بایست با همراه داشتن ریز نمرات تایید شده و ممهور به

مهر(دانشگاه قبلی) جهت معادلسازی به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

 3- جهت اطلاع از آیین نامه و اطلاعیه های آموزشی به وبلاگ آموزش

(نشانی وبلاگWWw.naraghamuzesh.blogfa.com )مراجعه شود.

 

4-دروس اصلی و جبرانی (لیسانس غیر مرتبط) براساس ورودی از طریق

وبلاگ تهیه و به منزله ابلاغ می باشد.

 

5-حوزه آموزش تا پایان ترم از روز یکشنبه تا پنجشنبه آماده ارائه خدمات

آموزشی می باشد.

 

6- کلیه اطلاعیه های آموزشی که از طریق وبلاگ و یا تابلو اعلانات به اطلاع

دانشجو می رسد،به منزله ابلاغ میباشد.     

    مدیرآموزش   93/7/5[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 11:32 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

درس سمینار در بازرگانی داخلی

مشخصه    902      چهارشنبه        9/30-  8       استاد اخوان

مشخصه    691      چهارشنبه     11/30-  10       استاد اخوان

موضوع درس در حیطه بازرگانی :

1ـ مسائل بازرگانی شرکتها در تأ مین مواد اولیه در جریان ساخت

2ـ موانع وراهکارهای تأمین مواد وکالاها برای شرکت های تولیدی وخدماتی

3ـ اصلاح فرایند های تأمین مواد وکالاها

4ـ بهبود سیستم خرید ،توزیع وانبارداری

5ـ بهبود سیستم بازاریابی وفروش

6ـ آموزش کارکنان واحد خرید یا فروش

اجزای گزارش :

1-     آرم دانشگاه آزاد اسلامی ،نام استاد و...

2-    فهرست ها

3-    چکیده مطالب

فصل اول :مقدمات شامل :معرفی موضوع ،معرفی شرکت ،معرفی مسأله واهمیت آن

فصل دوم : سوابق مربوط به موضوع داخل وخارج شرکت

فصل سوم :جمع آوری اطلاعات ،روش وابزار آن تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم :بحث ونتیجه گیری

فصل پنجم :جمع بندی وپیشنهادها

پیوست ها :منابع ،مأخذ ،فهرست فرم هاو...

قابل توجه دانشجویان محترم :

ـ  مستندات مربوط به موضوع الزامی است.

ـ زمان تحویل ،یک هفته به پایان ترم جاری  وشخصاً توسط دانشجو تحویل استاد اخوان گردد.

زمان تشکیل کلاس سمینار از هفته اول ترم جاری بوده است.

 

  [ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 10:56 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

کلاسهای کارشناسی رشته برق سه شنبه ها در دانشگاه آزاد

واحد جاسب برگزار می گردد.[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 10:36 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدنراق

درمرحله تکمیل ظرفیت درمقطع کارشناسی ارشد دررشته های زیر دانشجو می پذیرد :

1-   حقوق ثبت اسناد واملاک از مجموعه حقوق

2-   مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ازمجموعه مهندسی صنایع

3-   ، مهندسی برق قدرت گرایش ماشین های الکتریکی

4-   مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت

5-   مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت

6-   مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشارقوی

7-   رشته جامعه شناسی انقلاب

8-   درمقطع کارشناسی رشته علوم مهندسی محاسباتی ازمجموعه مهندسی صنایع

 

 

 نحوه ثبت نام :

    جهت ثبت نام وانتخاب رشته تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد

وهمچنین ثبت نام دوره کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاداسلامی واحدنراق به

سایت azmoon.org  مراجعه فرمائید .

 

 

 

 

 [ دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 ] [ 3:58 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

((قابل توجه دانشجویان ارشد مدیریت دولتی))

     دریافت پروپوزال                   اعلام نتیجه بعد از بررسی

16-17-18 مهرماه                            پایان هرماه

14-15-16 آبان ماه                           پایان هرماه

19-20-21 آذر ماه                            پایان هرماه[ یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 ] [ 8:3 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به شروع ترم از93/6/23

   کادراداری جمعه وشنبه ها تعطیل می باشد

لذا شایسته دانشجویان محترم برای انجام امور اداری وآموزشی خود از

یکشنبه تاپنجشنبه مراجعه نمایند.[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 3:21 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
درباره وبلاگ

واحد نراق